Menopause-tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan ravintokuidun päivittäisellä käytöllä on masennusriskiä vähentävä vaikutus, erityisesti ennen vaihdevuosia.

Tuoreen tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia ravintokuidun ja masennuksen korrelaatiota erityisesti vaihdevuosien aikaan, ja siihen osallistui kaikkiaan yli 5800 eri-ikäistä naista. Tulokset olivat yksiselitteisiä. Ravintokuidun runsas päivittäinen käyttö vähensi riskiä sairastua masennukseen erityisesti ennen vaihdevuosia. Vaihdevuosien jälkeen kuitulisästä ei tutkimuksen mukaan ollut mainittavaa hyötyä.
Tutkijat uskovatkin, että tulosten taustalla on estrogeenin jo aiemmin tiedetty vaikutus suolistoflooran koostu­mukseen. Estrogeenin vaikutuksen johdosta hedelmällisessä iässä olevien naisten suolistofloora on erilainen kuin vaihdevuodet jo ohittaneilla naisilla.

Toisaalta tutkijat uskovat, että kuitulisän masennusriskiä vähentävä vaikutus ennen vaihdevuosia selittyy niin sanotulla aivo-suolistoyhteydellä; teorialla, että suolistoflooran koostumuksella on vaikutusta hermovälittäjäaineiden toimintaan. Kuiduilla taas tiedetään tunnetusti olevan suolistoflooran monimuotoisuutta ja rikkautta lisäävä vaikutus.
Tutkimustulos on merkittävä, sillä masennus koskettaa yhä suurempaa ihmisjoukkoa ympäri maailman. Käypä hoito -suosituksen mukaan suomalaisista 5–7 % kärsii jonkinasteisesta masennuksesta vuosittain.

Lähde: Menopause (www.menopause.org) 5.1.2021